Municipiul Deva

Deva este un municipiu în partea central-vestică a României, situat pe stânga Văii Mureșului, în compartimentul nordic al Depresiunii Hunedoara, numit Depresiunea Simeria-Deva, la poalele de NE ale Munților Poiana Ruscă, la 180-220 m altitudine, fiind străjuit de Dealul Cetății. Este reședința județului Hunedoara. Pe teritoriul orașului de astăzi au fost descoperite urmele unei așezări […]

Continue Reading