Informare Hot. 22 din 07.09.2020 a CJSU Hunedoara

Prefectul judeţului Hunedoara, Vasilică Potecă, a convocat astăzi ComitetulJudeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru a actualiza lista localităţilorhunedorene unde se pot desfăşura activităţi comerciale în domeniul HORECA.Membrii C.J.S.U. au adoptat Hotărârea 22 din 07.09.2020, privindrestricționarea și/sau menținerea resticției privind desfășurarea activității cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară următoarele tipuri de servicii: preparare, comercializare şi […]

Continue Reading