Informare privind modificare procedură privind audiențele

Modalitatea de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Instituției Prefectului – județul Hunedoara a fost schimbată începând cu data de 01 iulie 2020.Pentru a solicita primirea în audiență, cetățenii vor transmite o cerere scrisă în acest sens care va trebui să conțină următoarele elemente: datele de identificare ale solicitantului,obiectul solicitării și persoana la […]

Continue Reading