Informare ședință comisie județeană de fond funciar

Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupraterenurilor – Hunedoara, al cărei președinte este prefectul județului, Călin-Petru Marian, a validat astăzi 81 solicitări în baza Legii nr. 231/2018, pentrumodificarea și completarea Legii nr.18/1991.Membrii comisiei de fond funciar au analizat cererile locuitorilor din 10comune și orașe hunedorene și au stabilit drepturile de proprietate privatăpentru aceștia, […]

Continue Reading

Informare ședință Comisie Județeană de Fond Funciar

Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – Hunedoara, condusă de prefectul județului, Vasilică Potecă, a validat astăzi 225 solicitări în baza Legii nr. 231/218.Membrii comisiei au analizat cererile locuitorilor din 10 comune și orașe hunedorene și au stabilit drepturile de proprietate privată pentru aceștia, în suprafață totală de aproape 786.000 metri […]

Continue Reading