Hotărâre CJSU privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie pe teritoriul judeţului Hunedoara

Social

HOTĂRÂRE privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie peteritoriul judeţului Hunedoara
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ:
Având în vedere prevederile:- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combatereaefectelor pandemiei de COVID-19;- Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniulsănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;- O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management alsituaţiilor de urgenţă, cu modificărileşi completările ulterioare;- H.G.R. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;- H.G.R. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17.07.2020, precum şi stabilirea măsurilorcare se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combatereaefectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completărileulterioare;- H.G.R. 558/2020 pentru modificarea şi completarea Anexelor 2 şi 3 laH.G.R. 553/2020;- Ordinului miinistrului sănătăţii nr. 1309/2020 privind modalitatea deaplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilorSARS-CoV-2;- Hotărârea CNSU nr. 37/2020 privind stabilirea unor măsuri de limitarea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 la nivelulspaţiilor/activităţilor unde există un risc crescut de infectare;- Adresa Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara nr. 9367/30.07.2020;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 (1). În condiţiile manifestării unei tendinţe crescătoare a rateide infectare cu virusul SARS-Cov-2 în rândul populaţiei judeţuluiHunedoara, începând cu data de 01.08.2020, ora 18:00, pe perioada stăriide alertă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie,astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toate persoanele aflatepe teritoriul judeţului Hunedoara, prezente în spaţii publice deschisedin: târguri, pieţe, locuri de pelerinaj/slujbe religioase, evenimentecultural-artistice/sportive (pentru public), gări/autogări, staţii deautobuz.(2). Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1) copiii cuvârsta mai mică de 5 ani.

Art. 2 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Iancu de Hunedoara” aljudeţului Hunedoara va comunica prezenta hotărâre, InspectoratuluiGeneral pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţeanpentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara şi tuturor primăriilor din judeţ,prin grija secretariatului tehnic permanent.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns