HOTĂRÂREA NR. 10 din 26 martie 2020 a Comitetului local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva

Social

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI DEVA

Având în vedere:

Situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus Covid-19, ţinând cont de evoluţia epidemiologică la nivelul teritoriului României precum şi de prognozele de creştere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul SARS-CoV -2,

Adresa nr.384 din 25.03.2020 a Societăţii de Transport Public Local Deva SRL, Decretul nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
Ordonanţa Militară a ministrului afacerilor interne nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19;
Ordonanţa Militară a ministrului afacerilor interne nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
În conformitate cu prevederile:
Ordonanței de urgență nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
Dispoziţia DSU nr.523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecţiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;
Hotărârii Guvernului nr.548/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Începând cu data de 27.03.2020 se modifică programul de circulaţie al mijloacelor de transport public pe toate traseele din Municipiul Deva şi zona exterioară acestuia, aflat în administrarea şi exploatarea Societăţii de Transport Public Local Deva SRL, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Toate persoanele care vor utilize transportul public sunt obligate, pentru a avea acces în mijlocul de transport, să poarte mănuşi de protecţie de unică folosinţă şi mască de protecţie pentru căile respiratorii.
(2) Mijloacele de transport încomun nu pot fi utilizate decât în limita locurilor de pe scaune.
Art.3. Se continua acţiunea de dezinfecţie în mijloacele de transport public. Dezinfecţia se va realize zilnic, la finalul programului de lucru, iar documentele care atestă realizarea activităţii de dezinfecţie vor fi disponibile pentru control.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al Judeţului Hunedoara, Direcţiei Poliţia Locală Deva.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns