INFORMARE PRIVIND Hotărârea nr. 37 din 15 octombrie a C.J.S.U. HUNEDOARA

Social

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara (C.J.S.U.) a adoptat în această seară Hotărârea nr. 37 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 Hotărârea a fost luată în urma analizei situaţiei epidemiologice pentru fiecare localitate în
parte, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 856 din 14 octombrie 2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 945 din 14 oct. 2020.

Astfel, pentru judeţul Hunedoara, măsurile luate prin deciziile C.J.S.U. sunt prezentate în continuare:
Art. 1 (1) Se instituie obligativitatea de purtare a măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum sunt piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz,peroane, etc.), zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de
învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii în localitățile din județul Hunedoara;
(2) Se instituie obligativitatea de purtare a măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, în localitățile prevăzute în anexa 3, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.
(3) Administratorii/Proprietarii spațiilor publice deschise afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile menționate la art.1.
Art. 2 – Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din județ, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 3 Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al
ministrului sănătății.
Art. 4 (1) În condițiile art. 3 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor,instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, în următoarele condiții:
a) cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

b) cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(2) Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de
spectacole și/sau concerte este interzisă în localitățile prevăzute în anexa 3, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
Art. 5 (1) În condițiile art. 3, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise la nivelul localităților prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane,
(2) Organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față
de celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție.
(3) Activitățile prevăzute la alin 1 și 2 sunt permise numai în localitățile prevăzute în anexa 1 și sunt interzise la nivelul localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.
Art. 6 – Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

Art. 7 – În condițiile art. 6, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2,organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate.
Art. 8 – Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele,săli/corturi de evenimente etc.).
Art. 9 – Se permite organizarea și desfășurarea evenimentelor/întrunirilor în cadrul campaniei electorale cu obligația organizatorilor de a asigura respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri;
b) efectuarea triajului observațional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la
evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;
d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;

e) limitarea numărului participanților la maximum 20, în cazul
evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora la maximum două ore;
f) limitarea numărului participanților la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor desfășurate în aer liber;
g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;
h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acțiunilor din ușă în ușă;
i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acțiunii;
j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
Art. 10 – Se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale,precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară
aceste activități.

Art. 11 – (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă în următoarele condiții:
a) fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00- 23,00 în localitățile prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori
b) fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00- 23,00, în localitățile prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă în localitățile prevăzute în anexa 3, unde incidența cazurilor este mai mare de 3/1.000 de
locuitori.
Art. 12 (1) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă în următoarele condiții:
a) fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00- 23,00 în localitățile prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori;

b) fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00- 23,00, în localitățile prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori
c) doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități din localitățile prevăzute în anexa 3, unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.
(2) În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la art. 11 și 12 este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 11 și 12 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.
Art. 13 – Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor
de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 14 – În centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.
Art. 15 – Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă în următoarele condiții:
a) fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori;
b) fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
c) este interzisă în localitățile prevăzute în anexa 3, unde incidența cazurilor este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
Art. 16 – Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ- teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 17 – Localitățile care nu se regăsesc în anexele 1, 2 și 3, sunt localități pe raza cărora nu au fost înregistrate cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (localități cu incidență zero).
Art. 18 – La apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților să fie instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se asigură, de către unitatea de învățământ
responsabilă, cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.
Art. 19 – (1) Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara va comunica prezenta hotărâre, Departamentului pentru situații de Urgența,Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și tuturor primăriilor din județ, prin grija Secretariatului
Tehnic Permanent.
(2) Primăriile vor publica prezenta hotărâre în monitorul oficial local, conform art. 197 , pct 5 din OUG 57/2019.

Anexa 1 la Hotarârea nr. 37 a CJSU Hunedoara

Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1000 de locuitori

Nr. crt Localitate Incidența U.A.T.
1 MUNICIPIUL DEVA 1,12 DEVA
2 MUNICIPIUL LUPENI 0,68 LUPENI
3 MUNICIPIUL ORĂŞTIE 1,32 ORĂȘTIE
4 MUNICIPIUL PETROŞANI 0,11 PETROȘANI
5 MUNICIPIUL VULCAN 1,16 VULCAN
6 ORAŞ ANINOASA 1,08 ANINOASA
7 ORAŞ CĂLAN 0,75 CĂLAN
8 ORAŞ HAŢEG 1,27 HAȚEG
9 ORAŞ URICANI 1,24 URICANI
10 AUREL VLAICU 1,27 GEOAGIU
11 BĂCIA 0,54 BĂCIA
12 BAIA DE CRIŞ 0,41 BAIA DE CRIȘ
13 BOŞOROD 0,51 BOȘOROD

14 CLOPOTIVA 1,26 RÂU DE MORI
15 DOBRA 0,67 DOBRA
16 LUNCOIU DE JOS 0,57 LUNCOIU DE JOS
17 PUI 1,49 PUI
18 RÂU DE MORI 0,31 RÂU DE MORI
19 SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 0,64 SÂNTÎMÎRIA ORLEA
20 VEŢEL 1,14 VEȚEL

Anexa 2 la Hotarârea nr. 37 a CJSU Hunedoara

Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
Nr. crt Localitate Incidența U.A.T.
1 MUNICIPIUL BRAD 1,53 BRAD
2 MUNICIPIUL HUNEDOARA 1,81 HUNEDOARA
3 ORAŞ PETRILA 1,75 PETRILA
4 ORAŞ SIMERIA 1,68 SIMERIA
5 BĂNIŢA 1,65 BĂNIŢA
6 BUCUREŞCI 1,78 BUCUREŞCI
7 CAMPU LUI NEAG 2,20 URICANI
8 CRISTUR 2,32 DEVA
9 GALATI 2,17 PUI
10 JIET 2,32 PETRILA
11 LEȘNIC 1,90 VEȚEL
12 MESTEACĂN 1,90 BRAD
13 PACLISA 1,53 TOTEȘTI
14 ROMOS 2,88 ROMOS
15 SANTUHALM 1,68 DEVA
16 ŞOIMUŞ 1,66 ŞOIMUŞ
17 TEBEA 1,51 BAIA DE CRIȘ

18 TELIUCU INFERIOR 2,32 TELIUCU INFERIOR
19 VALEA DE BRAZI 2,29 URICANI
20 VARMAGA 2,85 CERTEJU DE SUS

Anexa 3 la Hotarârea nr. 37 a CJSU Hunedoara

Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori

Nr. crt Localitate Incidența U.A.T.
1 BALOMIR 3,09 SÂNTĂM,ĂRIA ORLEA
2 BRETEA STREIULUI 3,83 BRETEA ROMÂNĂ
3 BUCEŞ 6,49 BUCEŞ
4 CASTAU 3,75 BERIU
5 CHIMINDIA 5,31 HĂRĂU
6 CIGMAU 9,43 GEOAGIU
7 CIMPA 3,77 PETRILA
8 FARCADIN 4,98 G-RAL BERTHELOT
9 FORNADIA 9,71 ȘOIMUȘ
10 HĂRĂU 3,63 HĂRĂU
11 ILIA 4,32 ILIA
12 LIVADIA 3,28 BARU
13 MIHAIESTI 3,52 DOBRA
14 MINTIA 4,78 VEȚEL
15 NALATVAD 6,10 HAȚEG
16 NADASTIA DE JOS 6,94 CĂLAN
17 OHABA 5,62 LĂPUGIU DE JOS
18 PAULIS 3,60 ȘOIMUȘ
19 RIȘCULIȚA 5,28 BAIA DE CRIȘ
20 SĂULEȘTI 3,22 SIMERIA

21 SIMERIA VECHE 5,12 SIMERIA
22 TARATEL 6,21 BRAD
23 VĂLIŞOARA 5,48 VĂLIȘOARA
24 ZAVOI 8,70 SĂLAȘU DE SUS

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns