Județul Hunedoara: prezentare

Divertisment

Suprafața: 7.063 kmp, Numărul orașelor și municipiilor: 13, din care 7 municipii: Deva (reședința de județ), Brad, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petroșani,Vulcan, Numărul comunelor: 55, Numărul satelor: 457 

Județul Hunedoara este situat în partea central-vestică a României, în provincia istorică Transilvania. Se învecinează cu județele: Arad, Alba, Vâlcea, Gorj, Caraș-Severin, Timiș și Bihor.

Populația stabilă a județului Hunedoara este de 418.565 persoane, conform Recensământului Populației din 2011. În municipii și orașe trăiesc 313.900 persoane, reprezentând 75% din totalul populației stabile, indicator ce reprezintă cel mai ridicat grad de urbanizare din România, după capitala București. Populația stabilă a celor mai importante municipii este următoarea: Deva 61.123 persoane, Hunedoara 60.525 persoane și Petroșani 37.160 persoane.

Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 393.300 persoane (din totalul celor 418.600 persoane), din care s-au declarat români 368.100 persoane (93.6%). Populația de etnie maghiară înregistrată la recensământ a fost de 15.900 persoane (4.0%), iar numărul celor care s-au declarat romi a fost de 7.500 persoane (1.9%). Numărul persoanelor care s-au declarat de etnie germană a fost de 1.000 persoane (0.2%).

Relieful județului Hunedoara este predominant muntos (68% din suprafață), reprezentat prin unități ale Carpaților Meridionali și ale Carpaților Occidentali. În Carpații Meridionali, munții depășesc frecvent 2.000 m altitudine: Munții Șureanu cu vârful Șureanu 2.059 m, Parâng cu vârful Parângul Mare 2.519 m, punctul cel mai înalt al județului, Retezat cu vârful Peleaga 2.509 m, Vîlcan, Godeanu, Țarcu. Carpații Occidentali de pe teritoriul județului cuprind Munții Poiana Ruscăi, Munții Metaliferi, Munții Bihor, ale căror înălțimi depășesc uneori 1.400 m — vârful Găina în Munții Bihor, 1.486 m.

Treapta cea mai joasă de relief din județ este formată din depresiunile intramontane: Petroșani, Hațegului, Strei — Cerna (a Hunedoarei sau a Streiului Superior), Culoarul Orăștiei, Defileul Mureșului între Deva și Zam, Depresiunea Brad.

Rețeaua hidrografică este reprezentată de râul Mureș, cu afluenții săi Streiul și Cerna, râul Jiu, în sud, rezultat al unirii Jiului de Est cu Jiul de Vest și râul Crișul Alb care străbate partea nordică a județului.

Județul Hunedoara se bucură de numeroase monumente naturale și istorice, cele mai importante fiind Parcul Național Retezat, Parcul Natural Grădiștea Muncelului — Cioclovina, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Castelul Corvinilor, precum și ruinele celor două capitale ale vechii Dacii: Sarmizegetusa Regia și Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

În lista ariilor protejate de interes național se numără: Arboretumul Simeria (tip dendrologic și peisagistic, 70 ha), Calcarele de la Boiu de Sus (50 ha), Calcarele din Dealul Măgura (120 ha), Cheile Jieșului (10 ha), Cheile Ribicioarei și Uibăreștilor (20 ha), Codrii seculari pe Valea Dobrișoarei și Prisloapei (139,3 ha), Dealul Cetății Deva (30 ha), Dealul Colț și Dealul Zănoaga (78,4 ha), Fânațele cu narcise Nucșoara (20 ha), Fânațele Pui (13 ha), Locul fosilifer Ohaba-Ponor (10 ha), Măgura Uroiului (10 ha), Măgurile Săcărâmbului (13 ha), pădurile Bejan, Chizid, Pojoga, Slivuț, Rezervația științifică Gemenele (1.629,4 ha), Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna (12,5 ha), monumente ale naturii: Podul natural de la Grohot, Peștera Cizmei.

În ceea ce privește resursele naturale, minereurile auro-argintifere din Munții Apuseni au fost exploatate încă din perioada romanilor, care au valorificat și apele termale de la Geoagiu și Călan. Extracția minereurilor neferoase ocupă o zonă largă, de la Brad până la Deva. În Munții Poiana Ruscăi s-au dezvoltat extracția minereurilor de fier și industria siderurgică, la Hunedoara și Călan, iar în Valea Jiului se exploatează zăcăminte de cărbuni, din care o parte însemnată o reprezintă huila cocsificabilă.

Potrivit Consiliului Județean Hunedoara, resursele naturale pe teritoriul județului Hunedoara sunt repartizate astfel: zăcăminte de cărbuni — huilă în bazinul Petroșani (Lupeni, Uricani, Vulcan, Aninoasa, Petrila, Lonea, Paroșeni, Dîlja, Bărbăteni, Livezeni); cărbune brut în bazinul Țebea; fier în Munții Poiana Ruscăi (Ghelari, Teliuc și Valea Dobrii) și Munții Zarand (Ciungariu — Căzănești); minereuri auro-argintifere în Munții Metaliferi (Gura-Barza, Brad, Certej, Săcărâmb); pirite cuprifere la Deva; minereuri complexe neferoase în Munții Metaliferi (Băița, Săcărâmb, Hondol, Măgura — Toplița), Munții Poiana Ruscăi (Muncelu Mic) și Munții Zarand (Ciungariu, Căzănești, Almaș, Săliște); bauxită la Ohaba Ponor; bentonită talc la Lelese, Cerișor; dolomită la Teliuc, Zlați; gips la Călanu Mic; travertin la Cărpiniș, Banpotoc, Geoagiu; marmură la Aluniș și Luncani; ape minerale și termale la Boholt, Băcâia, Geoagiu, Vața și Călan.

Suprafața agricolă măsoară aproximativ 280.350 ha. Principalele produse agricole obținute sunt: cereale boabe (grâu, orz și orzoaică, secară, ovăz, porumb), cartofi, sfeclă de zahăr, legume, fructe. Fondul forestier al județului depășește de 365.000 ha.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns