Informare privind măsuri specifice desfășurării activității cultelor

Social

Prefectul județului Hunedoara, Vasilică Potecă, recomandă hunedorenilor care vor participa în următoarele zile la diverse acțiuni religioase să acorde o atenție sporită pentru respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite de autoritățile medicale pentru limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus.
Pentru că în zilele următoare turismul religios și prezența credincioșilor în lăcașurile de cult din județul Hunedoara se vor intensifica, prefectul Vasilică Potecă a elaborat împreună cu dr. Ștefan Repede, medic primar epidemiolog, un “Plan de măsuri specifice desfășurării activității cultelor”.
Pe durata stării de alertă, activitatea cultelor religioase se exercită liber, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite, la propunerea CNSSU şi cu avizul secretarului de stat pentru culte, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne.
Principalele reguli care trebuie respectate în lăcașele de cult sunt:
A. Accesul credincioşilor în lăcaşul de cult şi în locaţiile unde se organizează slujbe şi adunări religioase se face astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane.
Coordonatorul activității va evalua capacitatea spațiilor in care au acces persoanele care vor participa la activitățile specifice si, daca este posibil, va trasa o cale de acces (intrare sau iesire) separată pentru persoanele care vor participa la slujbe.

B. La intrarea în lăcaşul de cult sau în locaţiile unde se organizează slujbe şi adunări religioase persoanele sunt obligate să îşi dezinfecteze mâinile cu dezinfectant, pus la dispoziţie de organizatorii evenimentului religios. Cordonatorul activității va instala dispensere pentru dezinfectant de mâini cu compoziție alcoolică sau va nominaliza persoane
care să manipuleze recipiente cu dezinfectante alcoolice pentru mâinile persoanelor care intră sau ies din incinta localului de cult.

C. În interiorul lăcaşului de cult şi în locaţiile unde se organizează slujbe şi adunări religioase este obligatorie purtarea măştii, astfel încât să acopere gura şi nasul.
Se va evita desfășurarea în incinte de slujbe cu persoane fără mască , purtată corect, în condiții de utilizare de ventilație artificială a aerului și cu durata mai mare de 15 minute de contact. În caz că această recomandare nu se respectă exista un risc mare de contaminare a persoanelor aflate în spațiu , acestea fiind considerate “contacți apropiați”
care vor trebui supravegheați, chiar izolați, pe o perioada de 14 zile, conform metodologiei de supraveghere a cazurilor de COVID 19, elaborate de CNSCBT, preluate de la ECDC.

D. Accesul credincioşilor care, după efectuarea triajului observaţional, prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, temperatură) nu este permis.

E. Se vor plasa, la loc vizibil, anunţuri scrise privind regulile de igienă şi distanţarefizică în lăcaşul de cult şi în locaţiile unde se organizează slujbe şi adunări religioase.

F. La activităţile religioase din interiorul lăcaşului de cult şi din locaţiile unde se organizează slujbe, acolo unde este posibil, se organizează circuite separate de intrare şi ieşire, semnalizate explicit.
G. Slujbele oficiate de către personalul de cult, în aer liber (în curtea lăcaşului de cult), se desfăşoară cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane.
H. Slujbele religioase desfăşurate în curtea lăcaşurilor de cult nu sunt considerate adunări publice.
Măsuri sanitare specifice
   a. În cadrul ritualurilor religioase în care se vor folosi obiecte de cult cu care credincioşii intră în contact, acestea se dezinfectează după fiecare utilizare.
   b. Se dezinfectează periodic, o dată la 4 ore, obiectele sau suprafeţele frecvent atinse (de exemplu, mânerele uşilor, balustrade, scaune).

Elaborarea planul de măsuri pentru desfășurarea activității cultelor a avut la bază prevederile stabilite în LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în ORDINUL nr. 1.103 din 17 iunie 2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă
şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase și în ORDINUL nr. 874 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului
pidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.

PLAN DE MASURI PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII CULTELOR

1 Pe durata stării de alertă, activitatea cultelor religioase se exercită liber, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite, la propunerea CNSSU şi cu avizul secretarului de stat pentru culte, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne.
Regulile amintite anterior vor cuprinde măsuri privind accesul în lăcaşele de cult,distanţa minimă de siguranţă.

REGULI privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase

   I. Reguli privind accesul şi desfăşurarea activităţilor
   A. Accesul credincioşilor în lăcaşul de cult şi în locaţiile unde se organizează slujbe şi adunări religioase se face astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane. Coordonatorul activitatii va evalua capacitatea spatiilor in care au acces persoanele care vor participa la activitatile specific si,daca este posibil,vat trasa o cale de acces(intrare sau iesire) separate pentru
persoanele care vor participa la slujbe.
   B. La intrarea în lăcaşul de cult sau în locaţiile unde se organizează slujbe şi adunări religioase persoanele sunt obligate să îşi dezinfecteze mâinile cu dezinfectant, pus la dispoziţie de organizatorii evenimentului religios.Cordonatorul activitatii va instala dispensere pentru dezinfectant de maini cu compozitie alcoolica sau va nominaliza persoane
care sa manipuleze recipiente cu dezinfectante alcoolice pentru mainile persoanelor care patrund sau ies din incinta localului de cult.
   C. În interiorul lăcaşului de cult şi în locaţiile unde se organizează slujbe şi adunări religioase este obligatorie purtarea măştii, astfel încât să acopere gura şi nasul.

1 LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Conform ORDINULUI nr. 874 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor
pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă:

ART. 1
Pe durata stării de alertă, în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile şi cu respectarea
Instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ANEXA 1
  INSTRUCŢIUNI GENERALE privind măsurile de igienă
  I. Portul măştii
  1. Obligaţii la nivelul angajatorului/conducătorului instituţiei:
  a) angajatorul va lua măsuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcţie de programul de lucru, specificul activităţii desfăşurate,structura organizatorică, structura incintei;
  2. Măsuri generale:
  Masca trebuie purtată în orice spaţiu public închis, spaţii comerciale, mijloace de transport în comun şi la locul de muncă, pe toată durata prezenţei în aceste spaţii.
  În funcţie de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unităţii, pot exista unele excepţii, astfel:
  e) vorbitorii în public, în spaţii interioare, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între aceştia şi alte persoane, doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane în incintă;
  f) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.
  3. Utilizarea corectă a măştilor:
  a) Măştile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinaţie cu curăţarea frecventă a mâinilor cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun.
  b) Înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.
  c) Masca trebuie schimbată o dată la 4 ore şi ori de câte ori masca s-a umezit sau s-a deteriorat.
  d) Masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măştii, mâinile trebuie igienizate (cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun).
  e) După folosire, masca se aruncă imediat, într-un coş de gunoi, preferabil cu capac,urmată de igienizarea mâinilor.
  f) Nu se recomandă reutilizarea măştilor medicale.
  g) În cazul apariţiei febrei, tusei şi strănutului, purtarea măştii este recomandată în orice circumstanţă (de exemplu, în spaţiile deschise, la domiciliu).

Se va evita desfasurarea in incinte de slujbe cu persoane fara masca ,purtata corect,in conditii de utilizare de ventilatie artificiala a aerului si cu durata mai mare de 15 minute de contact. In caz ca aceasta recomandare nu se respecta exista un risc mare de contaminare a persoanelor aflate in spatiu ,acestea find considerate “contacti apropiati”
care vor trebui supravegheati, chiar izolati, pe o perioada de 14 zile,conform metodologiei de supraveghere a cazurilor de COVID 19, elaborate de CNSCBT,preluate de la ECDC.
D. Accesul credincioşilor care, după efectuarea triajului observaţional, prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, temperatură) nu este permis.

Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal şi constă în:
   a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depăşească 37,3şC), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în
prospectul dispozitivului;
   b) observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut
frecvent, stare generală modificată);
   c) în cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3şC, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
   d) dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3 şi sau/şi prezenţa altor simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie; dacă persoana:
   (i) se încadrează în definiţia de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va recomanda testarea;
   (ii) nu se încadrează în definiţia de caz suspect COVID-19, medicul de familie va orienta diagnosticul către altă afecţiune.

E. Se vor plasa, la loc vizibil, anunţuri scrise privind regulile de igienă şi distanţare fizică în lăcaşul de cult şi în locaţiile unde se organizează slujbe şi adunări religioase.
F. La activităţile religioase din interiorul lăcaşului de cult şi din locaţiile unde se organizează slujbe, acolo unde este posibil, se organizează circuite separate de intrare şi ieşire, semnalizate explicit.
G. Slujbele oficiate de către personalul de cult, în aer liber (în curtea lăcaşului de
cult), se desfăşoară cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane.
H. Slujbele religioase desfăşurate în curtea lăcaşurilor de cult nu sunt considerate
adunări publice.

II. Măsuri sanitare specifice
   a. În cadrul ritualurilor religioase în care se vor folosi obiecte de cult cu care credincioşii intră în contact, acestea se dezinfectează după fiecare utilizare.
   b. Se dezinfectează periodic, o dată la 4 ore, obiectele sau suprafeţele frecvent atinse (de exemplu, mânerele uşilor, balustrade, scaune).
   
REFERINTE:
1.LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
2.ORDIN nr. 1.103 din 17 iunie 2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase

3.ORDINUL nr. 874 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns